เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด จำนวนครั้งที่โหลด
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 66).pdf 12 เม.ย. 66 3
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1 ตค65-ธค65).pdf 9 ม.ค. 66 15
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕..pdf 19 ธ.ค. 65 19
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4).pdf 12 ต.ค. 65 19
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่3).pdf 12 ก.ค. 65 37
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.pdf 8 มี.ค. 65 51
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่.pdf 8 มี.ค. 65 53
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔.pdf 16 ธ.ค. 64 55
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่3) .pdf 7 ก.ค. 64 67
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2).pdf 9 เม.ย. 64 70
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1 ).pdf 12 ม.ค. 64 92
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.pdf 16 พ.ย. 63 285
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่3).pdf 13 ก.ค. 63 105
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2).pdf 8 พ.ค. 63 115
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1).pdf 8 พ.ค. 63 91
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ไตรมาสที่ 1).pdf 8 ม.ค. 63 112
รายงานงบแสงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562.pdf 25 ต.ค. 62 167
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ไตรมาสที่ 4).pdf 17 ต.ค. 62 130
รานงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3 ).pdf 17 ต.ค. 62 145
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 2 มค62-มีค62).pdf 19 เม.ย. 62 147
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 1 ตค61-ธค61).pdf 19 เม.ย. 62 128
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf 19 เม.ย. 62 229
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4 กค61-กย61).pdf 19 เม.ย. 62 126
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3 เมย61-มิย61).pdf 19 เม.ย. 62 132
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 2 มค61-มีค61).pdf 19 เม.ย. 62 125
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1 ตค60-ธค60).pdf 19 เม.ย. 62 119
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf 19 เม.ย. 62 169
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.pdf 19 เม.ย. 62 129
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.pdf 19 เม.ย. 62 140
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557.pdf 19 เม.ย. 62 133

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 32
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 39
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 373
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 1,340
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,445
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 113,053
วันจันทร์ ที่ 29 พ.ค. 2566
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน