เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด จำนวนครั้งที่โหลด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.pdf 26 ก.ย. 65 5
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน.pdf 28 เม.ย. 64 94
ประกาศใช้มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส.pdf 10 ส.ค. 63 142
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส.pdf 4 ส.ค. 63 107
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ-1.pdf 4 ส.ค. 63 189
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล.pdf 4 ส.ค. 63 122
มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf 4 ส.ค. 63 158
มาตรการในการสร้างจิตสำนึก.pdf 4 ส.ค. 63 159
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.pdf 4 ส.ค. 63 123
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน2563.pdf 4 ส.ค. 63 91
มาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น.pdf 12 ก.ค. 63 114

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 92
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 89
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 417
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 623
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 92
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 2,428
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 102,320
วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน